O nas

N.Z.O.Z. „Rehabilitacja” s.c. prowadzi swoją działalność na terenie miasta Zielona Góra od 2000 r. Udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie usług rehabilitacyjnych, prowadzimy gimnastykę ogólnousprawniającą dla dorosłych i ćwiczenia korekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Naszym nadrzędnym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu.

Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Rehabilitacja jest to złożony proces obejmujący wiele dziedzin ludzkiego życia. Podstawę jednak stawi aspekt medyczny tego pojęcia. Rehabilitacja medyczna stawia za cel przywrócenie człowiekowi z dysfunkcjami utraconych funkcji oraz niwelowanie wad rozwojowych i wrodzonych. Jest to szereg działań odpowiednio dobranych dla danego pacjenta tak, aby mógł on osiągnąć jak największą sprawność. Proces rehabilitacji przebiega tym sprawniej, im pacjent jest bardziej przekonany do konieczności uczestniczenia w nim. Pełna akceptacja tego faktu przez chorego i jego pozytywne nastawienie psychiczne znacznie pogłębiają współpracę na linii pacjent-rehabilitant, co przyspiesza zamierzone efekty.